WELCOME TO HLC VIETNAM COMPANY

PROTECTIVE HANDLING MATERIALS

CONTAINER DUNNAGE AIRBAG

COMPOSITE STRAPPING

HIGH HYGROSCOPIC CONTAINER DESICCANT

IMPACT AND TILT INDICATOR LABEL

ANTI MOLD STICKER

VCI RUST PROOF MATERIAL FOR METAL

OXYGEN SCAVENGER

MOISTURE DESICCANT MATERIALS

Dệt may Thành Công (TCM) ước lãi hơn 6,5 triệu usd trong 8 tháng đầu năm 2017

CTCO Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công (mã chứng khoán TCM) vừa công bố kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 8 và kết quả 8 tháng đầu năm 2017.

Theo đó doanh thu thuần riêng tháng 8 đạt khoảng 13,562 triệu usd, tương ứng khoảng 308 tỷ đồng. Nâng tổng doanh thu 8 tháng đầu năm lên khoảng 91,562 triệu usd tương ứng khoảng 2.080 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 6,547 triệu usd tương ứng khoảng hơn 148 tỷ đồng.

Trước đó, trên BCTC hợp nhất quý 2/2017, Dệt may Thành Công đã báo cáo doanh thu thuần 6 tháng đầu năm đạt 1.547 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 118 tỷ đồng.

Năm 2017 Dệt may Thành Công đặt mục tiêu doanh thu 3.243,24 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 177,77 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, 8 tháng đầu năm 2017 TCM đã hoàn thành 64% kế hoạch doanh thu cả năm. Đồng thời TCM cũng thực hiện được 84% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó.

Theo cafef.vn

 

Các tin khác