WELCOME TO HLC VIETNAM COMPANY

PROTECTIVE HANDLING MATERIALS

CONTAINER DUNNAGE AIRBAG

COMPOSITE STRAPPING

HIGH HYGROSCOPIC CONTAINER DESICCANT

IMPACT AND TILT INDICATOR LABEL

ANTI MOLD STICKER

VCI RUST PROOF MATERIAL FOR METAL

OXYGEN SCAVENGER

MOISTURE DESICCANT MATERIALS

Hoa Kỳ thông báo rà soát hoàng hôn biện pháp CBPG đối với tháp gió Việt Nam

Vừa qua, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đăng công báo về việc khởi xướng điều tra rà soát hoàng hôn biện pháp chống bán phá giá (CBPG) áp dụng đối với sản phẩm tháp gió (utility scale wind towers) nhập khẩu từ Việt Nam.

DOC cũng thông báo, các bên liên quan mong muốn tham gia vụ việc rà soát này cần gửi thư yêu cầu theo quy định tại Mục 19 CFR 351.103 (d) trong vòng 10 ngày kể từ ngày công bố khởi xướng điều tra.

Trước đó, ngày 18/1/2012, DOC đã khởi xướng điều tra CBPG đối với sản phẩm tháp điện gió nhập khẩu từ một số nước, trong đó có Việt Nam. Ngày 18/12/2012, DOC ban hành kết luận cuối cùng của vụ việc và đã áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm nói trên của Việt Nam. Hằng năm, DOC đã tiến hành các đợt rà soát hành chính để xem xét, điều chỉnh mức thuế áp dụng.

Nguồn: Thu Hà (Báo Công thương)

Các tin khác