Tin tức tổng hợp

Mã HS code của một số mặt hàng đóng gói hàng hóa nhập khẩu
Ngày đăng : 03/09/2015

 

Mã HS Codes tham khảo của một số mặt hàng vật tư đóng gói phụ trợ:

Dunnage Woven PP Air Bags/Túi khí chèn hàng dệt PP     3923299000

Dunnage Paper Air Bags/ Túi khí chèn hàng giấy            4823908590

PE Air Bags/Túi khí PE                                   3923299000

Inflation Tools/Dụng cụ bơm túi khí                              8467190000

Woven Strapping Belts/ Dây đai dệt               5806321000

Woven Lashing Belts/Dây chằng dệt                  5607500090

Composite Strapping Belts/Dây đai composite         3921906000

Hot Melt Strapping Belts             3921906000

Dispenser (máy rút đai)                                   8467190000

Container Lashing                       5806321000

Container Awning                        5806321000

Reefer Lock                                 7228700000

Cargo Belts                                  5806321000

Anti Slip Matts (thảm chống trượt)

Seals

Barrel Cover                                5806321000

Drum Brackets                            3923299000

PET Strapping Belts/Dây đai PET                     3920620000

Wire & Metal Buckles/Bỏ kẹp đai kim loại                  7326208090

Edge Protector/Nẹp góc                            3923299000

Strapping Tools/Dụng cụ tăng đai                           8467190000

Desiccants/Túi chống ẩm                                  38249099990

Danh mục sản phẩm