Tin tức tổng hợp

SWIFT, SWIFT CODE là gi?
Ngày đăng : 03/09/2019

SWIFT là một tổ chức phi lợi nhuận. Mục đích là giúp các ngân hàng trên thế giới, tất nhiên phải là thành viên của SWIFT, chuyển tiền cho nhau hoặc trao đổi thông tin cho nhau. Mỗi thành viên được cấp 1 mã giao dịch gọi là SWIFT code. Các thành viên trao đổi thông tin/chuyển tiền cho nhau dưới dạng các SWIFT message, là các bức điện được chuẩn hóa dưới dạng các trường dữ liệu, ký hiệu để máy tính có thể nhận biết và tự động xử lý giao dịch.


SWIFT trong tiếng Anh viết tắt cho, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, trong tiếng Việt có nghĩa là, Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng Toàn thế giới. SWIFT cung cấp (a) các dịch vụ truyền thông an ninh và (b) phần mềm giao diện cho các cơ quan chuyên bán buôn tài chính.

Sau khi đọc bài này, từ nay bạn có thể dùng chữ SWIFT thay thế cụm từ, hiệp hội…, và không nên nói, hiệp hội SWIFT vì đó có nghĩa là hiệp hội hiệp hội…WIFT.

Khi bạn muốn mở một tài khoản lưu tiền ở một ngân hàng nào đó, bạn nên chọn ngân hàng nào mà có nằm trong hệ thống thanh toán tài chính liên ngân hàng của SWIFT. Nếu bạn hỏi nhân viên ngân hàng, mã số nhận diện quí ngân hàng trong mạng liên ngân hàng quốc tế là gì, mà không có được một câu trả lời nhanh nhẹn đáng tin thì bạn chưa có nên giao dịch với ngân hàng đó vì nó không có chất lượng thanh toán tài chính theo tiêu chuẩn quốc tế tốt nhất.

Nếu là mã số của hệ thống SWIFT thì nó phải có từ 8 đến 11 ký tự.


4 ký tự đầu nhận diện ngân hàng 
2 ký tự kế nhận diện quốc gia 
2 ký tự nhận diện địa phương 
3 ký tự chót nếu có thì nhận diện chi nhánh Nếu là chi nhánh chính thì 3 ký tự chót là “XXX”. 
Ví dụ như, Deutsche Bank là một ngân hàng quốc tế có tổng hành dinh ở thành phố Frankfurt, nước Đức. Mã SWIFT cho chi nhánh chính của ngân hàng này là: DEUTDEFF.


DEUT nhận diện Deutsche Bank 
DE là mã nhận diện nước Đức, Deutschland trong tiếng Đức 
FF là mã nhận diện thành phố Frankfurt 
3 ký tự chót không dùng 
Một ví dụ khác là, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Bank for Foreign Trade of Vietnam ở Hà Nội. Mã SWIFT cho chi nhánh chính của ngân hàng này là: BFTVVNVX.


BFTV nhận diện Bank for Foreign Trade of Vietnam 
VN là mã nhận diện nước Việt Nam 
VX là mã nhận diện bất cứ thành phố nào ở Việt Nam 
3 ký tự chót không dùng 
Khổ mã nhận diện ngân hàng như trên dựa trên tiêu chuẩn ISO 9362, xem chi tiết bằng tiếng Anh tại đây.

Dưới đây là một số ví dụ khác cho ngân hàng ở Việt Nam:


Asia Commercial Bank: ASCBVNVX 
Bank for Foreign Trade of Vietnam (Vietcombank): BFTVVNVX 
Bank for Investment & Development of Vietnam (BIDV): BIDVVNVX 
Chinfon Commercial Bank: CFCBVNVXHN1 
Chinfon Commercial Bank: CFCBVNVXHCM 
ChoHung Vina Bank: FIRVVNVN 
First Commercial Bank - HCMC: FCBKVNVX 
Industrial & Commercial Bank of Vietnam (Incombank): ICBVVNVX 
Indovina Bank: IABBVNVX 
Saigon Thuong Tin CJS Bank (Sacombank): SGTTVNVX 
Southern Commercial Joint Stock Bank (Phuong Nam Bank): PNBKVNVX 
Vietnam Bank For Agriculture and Rural Development (Agribank): VBAAVNVX 
Vietnam Export Import CJS Bank (Eximbank): EBVIVNVX 
Vietnam Maritime CJS Bank (Maritime Bank): MCOBVNVX002 Ấn chuột vào đây để đi tới máy tìm kiếm mã nhận diện ngân hàng ở tại web của SWIFT, nhưng bạn phải biết chút ít tiếng Anh!

Trang này có một số ví dụ mã SWIFT ở Việt Nam.

Danh mục sản phẩm