Tin tức tổng hợp

Thủ tục hải quan đối với hàng xuất khẩu
Ngày đăng : 03/09/2019

Làm thủ tục hải quan: đối với hàng xuất khẩu
 Chuẩn bị hồ sơ làm thủ tục hải quan:
Bộ hồ sơ gồm:
- Tờ khai hải quan gồm : 2 bản chính
- Giấy phép khai thác của nhà cung cấp nguyên liệu, sản phẩm: 1 bản chính
- Giấy phép chế biến (Giấy đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư do cơ quan liên quan của Bà Rịa - Vũng Tàu cung cấp): 1 bản chính
- Giấy chứng nhận giám định hàng hóa của liên đoàn địa chất Miền Nam: 1 bản chính
- Hợp đồng xuất khẩu: 1 bản sao
- Invoice: 1 bản chính
- Packing list: 1 bản chính
- Định mức sử dụng nguyên liệu: 1 bản chính
- Các giấy tờ liên quan khác (giấy giới thiệu, phiếu tiếp nhận khai báo từ xa, phiếu tiếp nhận tờ khai): 1 bản chính
 Quy trình làm thủ tục hải quan : 
(1) Nhân viên thanh lý của công ty cầm bộ hồ sơ đến cảng xuất hàng dựa vào booking đã định để tiến hành mở tờ khai, công chức hải quan tiếp nhận kiểm tra sơ bợ hồ sơ và cho số tờ khai, đề xuất mức độ kiểm tra lên lệnh hình thức hải quan.
(2) Bộ hồ sơ sẽ được luân chuyển vào lãnh đạo chi cục xét duyệt và cho ý kiến đồng ý hoặc đề xuất mức độ kiểm tra mới nếu không đống ý với đề xuất của công chức mở tờ khai .
(3) Kiểm tra thực tế hàng hóa: Nhân viên công ty sẽ liên hệ trực tiếp với công chức kiểm hóa kkhi hàng phải kiểm tra thực tế hàng hóa, thông báo và chỉ dẫn hải quan đến vị trí hàng hóa của mình để hải quan trực tiếp kiểm tra (mặt hàng công ty thuộc hàng hóa đặc biệt nên luôn nằm ở luồng đỏ). Sau đó công chức hải quan sẽ ghi kết quả kiểm tra vào mặt sau tờ khai thực tế kiểm tra và đóng dấu thông quan nếu hàng hóa thực tế đúng với khai báo của công ty, nếu không đúng với thực tế thỉ yêu cầu công ty chỉnh sửa hồ sơ hoặc nặng hơn lập biên bản trình lãnh đạo xử lý,…Nhân viên hải quan nêm phong hải quan và công ty niêm seal hãng tàu sau khi công chức hải quan kiểm tra xong.
(4) Thanh lý, vô sổ tàu: Nhân viên công ty tiến hành đóng lệ phí, lấy tờ khai ở bộ phận phúc tập hồ sơ và cầm tờ khai tới đội hải quan giam sát bãi hàng xuất sau đó qua phòng điều độ của cảng vô sổ tàu hoàn thành quy trình xuất hàng.

2.2.6. Lập bộ chứng từ thanh toán theo yêu cầu của khách hàng
Giai đoạn này bao gồm các bước sau:
- Tập hợp các chứng từ để cung cấp cho Ngân hàng nhận thanh toán dựa vào L/C (nếu thanh toán bằng L/C) như: 
+ Hối phiếu (Hối phiếu trả ngay)
+ Invoice, packing list và các chứng từ dựa vào L/C
+ Bill of Lading (bản gốc)
+ Chứng thư hun trùng
+ C/O.
+ Các giấy tờ khác theo yêu cầu của L/C
Sau đó, công ty sẽ chuyển bộ chứng từ tới Ngân hàng để yêu cầu thanh toán.
 Làm C/O:
Form A, form B: Công ty thường làm C/O form A đối với khách hàng ở các nước châu Âu, châu Úc, châu Mỹ và C/O form B đối với khách hàng ở các nước châu Á ngoài ASEAN và Hàn Quốc, Trung Quốc, C/O form D đối với các đơn hàng ký hợp đồng với các khách hàng đến từ các nước ASEAN.,.. tùy theo yêu cầu của từng khách hàng.
Bộ hồ sơ C/O form A gồm:
- Đơn cấp xin C/O form A theo mẫu phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam cung cấp.
- Mẫu C/O form A theo quy định 1 bản chính và 3 bản sao.
- Invoice, packing list bản chính
- Bill of lading đóng dấu sao y 
- Tờ khai sao y (kèm bản chính để đối chiếu)
- Bảng kê sử dụng nguyên phụ liệu hàng hóa
- Các giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa( Hóa đơn mua hàng, giấp phép khai thác, chế biến,…)
Bộ hồ sơ C/O form B gồm:
- Đơn cấp xin C/O form B theo mẩu của phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam cung cấp.
- Mẫu C/O form B theo quy định 1 bản chính và 3 bản sao.
- Invoice bản chính
- Packing list bản chính
- Bill of Lading sao y
- Tờ khai sao y (kèm bản chính để đối chiếu).
- Bảng kê sử dụng nguyên phụ liệu
- Các giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa( Hóa đơn mua hàng, giấp phép khai thác, chế biến,…)
Form D: Công ty thường làm C/O form D đối với khách hàng thuộc các nước ASEAN
Bộ hồ sơ form D bao gồm: 
- Đơn cấp C/O form D theo mẩu của phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam cung cấp.
- Mẫu C/O form D theo quy đinh gồm ba bản: 1 bản original, 1 bản triplicate và một bản duplicate( phòng thương mại lưu cung hồ sơ)
- Invoice bản chính
- Packing list bản chính
- Hóa đơn VAT mua thành phẩm hoặc phôi của nhà cung cấp
- Giấy phép khai thác và chế biến đá của các đơn vị khai thác đá
- Tờ khai sao y (kèm tờ khai bản chính để đối chiếu)
- Bill of lading sao y.
Quy trình xin C/O các loại:
(1) Nhân viên công ty sẽ tiến hành nộp hồ sơ ở phòng thương mại( chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu, hoặc Tp.HCM) đối với form B và phòng quản lý xuất nhập khẩu đối với các C/O còn lại.
(2) Nhân viên phòng thương mại, phòng quản lý xuất nhập khẩu tiếp nhận và chuyển cho các kiểm tra viên kiểm tra các chi tiết hồ sơ.
(3) Nếu hồ sơ hợp lệ nhân viên kiểm tra chuyển vào lãnh đạo ký đồng ý cấp lên C/O, còn nếu hồ sơ không hợp lệ thì trả ra cho công ty yêu cầu sữa chữa các thông tin.
(4) Trả C/O: Sau khi lãnh đạo ký xét duyệt hồ sơ sẽ được chuyển ra cho nhân viên nhập liệu vào máy lưu hồ sơ và trả C/O cho công ty.
Công ty thường làm C/O form D tại văn phòng quản lý xuất nhập khẩu khu vực phía Nam tại TP.HCM. Nộp hồ sơ sau đó nhận C/O. ( tùy vào điều kiện thích hợp công ty có thể chọn địa điểm làm C/O ở VCCI chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu hay Tp.HCM). 
Ngoài ra công ty còn làm thêm các loại C/O form AK khi xuất khẩu sang Hàn Quốc và C/O form E khi xuất khẩu sang Trung Quốc tùy theo yêu cầu của khách hàng. Bộ hồ sơ xin cấp C/O form AK, form E ngoài hai mầu và đơn xin cấp theo quy định thì các chứng từ còn lại đều giống với bộ hồ sơ xin cấp C/O của form A, form B ở trên.
Lấy chứng thư hun trùng: Sau khi công ty đã yêu cầu và nhân viên đơn vị khử trùng tiến hành phun hóa chất vào container. Nhân viên công ty sẽ đến văn phòng của đơn vị khử trùng đóng tiền phí khủ trùng và lấy chứng thư sau khi đã có bill of lading (cung cấp trước hay xuất trình bill cho đơn vị khử trùng lên chứng thư).
- Tập hợp các bản thống kê và quyết toán thanh toán các khoản phí: cước tàu, phí chứng từ, phí mua nguyên liệu, sản phẩm, phí dịch vụ vần chuyển và các phí khác.
Sau đó, phòng kinh doanh và phòng cung ứng tiến hành lưu các chứng từ và gửi bản quyết toán cho phòng kế toán, thanh toán và theo dõi các công nợ.

Danh mục sản phẩm