Tin tức

Phải có giấy phép mới được thông quan tiền chất công nghiệp
Ngày đăng : 03/09/2019

Đó là một trong những nội dung quy định tại Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

Theo đó, tổ chức, cá nhân xuất khẩu (XK), nhập khẩu (NK) tiền chất công nghiệp phải có giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp. Giấy phép XK, NK tiền chất công nghiệp (Giấy phép) là điều kiện để thông quan khi XK, NK tiền chất công nghiệp.

Các trường hợp được miễn trừ cấp Giấy phép XK, NK, gồm:

- Hàng hóa chứa tiền chất công nghiệp Nhóm 1 có hàm lượng nhỏ hơn 1% khối lượng.

- Hàng hóa chứa tiền chất công nghiệp Nhóm 2 có hàm lượng nhỏ hơn 5% khối lượng.

Để được cấp Giấy phép, tổ chức, cá nhân lập 01 bộ hồ sơ gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến đơn vị chuyên môn có thẩm quyền cấp phép thuộc Bộ Công Thương.

Đơn vị chuyên môn do Bộ Công Thương phân công sẽ tiếp nhận hồ sơ, cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn Giấy phép.

Khi hệ thống Cổng thông tin một cửa quốc gia được kết nối, việc tiếp nhận hồ sơ, cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn Giấy phép thực hiện thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép gồm có: Văn bản đề nghị cấp Giấy phép (theo mẫu quy định); bản sao giấy tờ về việc đăng ký thành lập đối với tổ chức, cá nhân XK, NK lần đầu; bản sao hợp đồng (hoặc một trong các tài liệu: Thỏa thuận mua bán, đơn đặt hàng, bản ghi nhớ, hóa đơn ghi rõ tên, số lượng tiền chất công nghiệp); báo cáo về tình hình XK, NK, mua bán và sử dụng tiền chất công nghiệp của Giấy phép đã được cấp gần nhất đối với tiền chất công nghiệp Nhóm 1.

Tiền chất công nghiệp Nhóm 1 gồm 13 loại hóa chất có tên sau đây:

1 - Phenyl - 2 - propanon; Axetic anhydrite; Axít anthranilic; Axít lysergic; Axít phenyl axetic; Axít N - axetyl anthranilic; Alpha-phenyl acetoacetonitril (APAAN); Gamma-butyro lacton (GBL); Isosafrol; Piperonal; Piperonyl metyl keton; Safrol; Tinh dầu hay bất kỳ hỗn hợp nào có chứa Safrol, Isosafrol.

Về thời hạn của Giấy phép, Nghị định quy định đối với tiền chất công nghiệp Nhóm 1, Giấy phép được cấp cho từng lô XK, NK và có thời hạn trong vòng 6 tháng kể từ ngày cấp.

Đối với tiền chất công nghiệp Nhóm 2, Giấy phép XK, NK có thời hạn trong vòng 6 tháng kể từ ngày cấp.

Trường hợp Giấy phép bị mất, sai sót, hư hỏng hoặc có thay đổi về thông tin đăng ký thành lập của tổ chức, cá nhân thì tổ chức, cá nhân lập 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép và gửi cơ quan cấp phép qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Tiền chất công nghiệp Nhóm 2 gồm 21 loại hóa chất có tên sau đây:

Axít axetic; Axít clohydric; Axít formic; Axít sunfuric; Axít tartaric; Axeton; Axetyl clorit; Amoni format; Benzaldehyt; Benzyl xyanid; Diethylamin; Dietyl ete; Etylen diaxetat; Formamit; Kali permanganate; Metyl etyl keton; Methylamin; Nitroethan; Piperidin; Toluen; Thionyl cloric.

Trường hợp thay đổi nội dung hợp đồng, thỏa thuận mua bán, đơn đặt hàng, bản ghi nhớ hoặc hóa đơn thì tổ chức, cá nhân lập 01 bộ hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy phép và gửi cơ quan cấp phép qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Thủ tục điều chỉnh Giấy phép, thời hạn Giấy phép thực hiện như cấp mới Giấy phép.

Ngoài ra, Nghị định còn quy định về hồ sơ, thủ tục gia hạn Giấy phép. Cụ thể, Giấy phép được gia hạn trong trường hợp hết thời hạn ghi trong Giấy phép nhưng việc XK, NK chưa thực hiện được hoặc thực hiện chưa xong. Giấy phép chỉ được gia hạn một lần.

Trước khi Giấy phép hết hạn tối thiểu 05 ngày làm việc, tổ chức, cá nhân có nhu cầu gia hạn Giấy phép phải lập 01 bộ hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép gửi cơ quan cấp phép qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Trường hợp phải thu hồi Giấy phép XK, NK:

- Tự ý tẩy xóa, sửa chữa nội dung của Giấy phép.

- Sử dụng giấy tờ giả, cung cấp thông tin không trung thực trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép.

- Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép chấm dứt hoạt động.

 

Nguồn: Hải quan Việt Nam

 
Danh mục sản phẩm