CÔNG TY HLC VIỆT NAM

- Địa chỉ: Chùa Nhĩ, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội

- Số điện thoại: 024.7300.6883 - 024.66533873 

- Fax: 024. 7309.6880

- Email: info@hlcvn.com - sales@hlcvn.com